نتایج مطلب ها برای عبارت :

ویداخواننده وحواشی اش

اکثرکشورهاباتصمیمات خلق الساعه موجبات کشتاررافراهم میکردند.
دونالدترامپ باخروج ازبرجام چراغ سبزساخت بمب های اتمی رادرجهان به همه نشان میدادوباخروج ازمعاهدات آب وهوایی هم چراغ سبزگرمترکردن سیاره زمین رابه همه نشان میدادباهرتصمیم یک اتفاق خاص رخ مینمود.باحادثه یازده سپتامبروورودبه عرصه جنگ باتروریسم وحواشي امنیتی آن بیشترناامنی گسترش میافت.تعدادمهاجروبیکارومعتادافزایش میافت.ماننداین بودکه دریک تنورافرادباهم بجنگندوهرگزمتوجه گر
داخل ماشین رادیو گفته بود امروز روز خبرنگار است.
اصلا از بس که توی آمپاس ملق وارو می زنیم .یادم رفت که خبرنگارها هم روز دارند.
باخودم گفتم؛ یه مطلب آماده داشتم براشون.لابد مدیر وبلاگم این کار را خودش کرده.
اومدم دیدم که نه متاسفانه ایشون هم حواسش نبود.
گشتم مطلب سال قبل را پیدا کنم  نبود که نشد. کاش خودش بود ویه متنی میذاشت.
بااین اوضاع احتمالا اونم توی بساط من گرفتاره وباهام قهر کرده.
 بخاطر این روز یاد یه خاطره ی قدیمی افتادم که به شما هم م
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب