نتایج مطلب ها برای عبارت :

می زلاله شو نمی

داره شروع ميشه، یه ترسی تو اعماق وجودم حس مي کنم. مثل ترس کسی که ميخواد از بلندی شیرجه بزنه تو اقیانوس. اقیانوس قشنگه، آبیه، زلاله، اما بلندی وهم داره. باید درست بپره، باید شنا بلد باشه و بتونه خودشو تو آب نگه داره. اره داره شروع ميشه و من کم کم باید پاشم راه برم برسم به اون بلندی، زمان پرتاب نزدیکه. دارم شنا یاد ميگیرم، دارم اقیانوسو سبک و سنگین مي کنم. دارم فکرميکنم کجای اقیانوس ميشه زندگی کرد کدوم بخشش آبی تره و آبش شیرینه. آخه باید بهترین بخ
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب