نتایج مطلب ها برای عبارت :

حاج ملی قیزی ین سوملی

الله بو کاسبلیخ نه یامان اوتدور
یور قاندا تاپاندا اوز آلانمورام    ----------  
آدام واربش میلیون وئرور پر دیه
یور قانا چکما قا ئوزآلانمورا م
----------
شاقلی آلوری راستانی بودی      من یازیخ بیر کیلو موز آلانمورام
---------
رشتدن دوگی  آلور اون بش تاییلن     من آشپز خاناما دوز آلانمورام
-----------------
مدیرلر میل ائدورهرجورایشملي
یخچالیم خرابدوربوز آلانمورام
---------
اختلاس ائدنلر ائویز یخیلسين
من سیزدن بیر کلمه سوز آلانمورام
--------------
آنیزدا مهرين یئرين
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب