نتایج مطلب ها برای عبارت :

ای چشملت دیوونت

تو چه دورانی زندگی میکنیم تو چه روزگاری کسايی که دور و برمون میبینیم که مشکل دارن یه دردی دارن یه غمی دارن ولی نمیتونیم کاری انجام بدیم که دارن ذره ذره اب میشن عمرشون داره تموم میشه ولی نه میتونیم بهوشون راهی و روشی بگیم و نه میتونی حتی کمی خوشحالشون کنیم از همسايه تااا فامیل  دور تا مردمی که میبینی که مثل خودت مثل خونواده ی خودت دارن اين ور اونور میزنن که جا نمونن که اگه بمونن دیگه .نمیتونن ادامه بدن که زندگی از روشون رد میشه مردمی که هر جاي
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب