نتایج مطلب ها برای عبارت :

اهمگ لیتو تو این شهر جند دقیقس

* اين نوشتار از دکتر علی متولی زاده اردکانی (متخصص ژنتیک و زیست فناوری) است که در آبان ماه سال 1394 در سه شماره از رومه اطلاعات چاپ شده است.
لینک منابع در پانوشت موجود است.
بخش نخست: محصولات تراریخته؛ خوب، بد، زشت .؟
در طول دو دهه گذشته محصولات دستکاری شده ژنتیک(تراریخته) در چند نوع ذرت، سویا، کانولا و پنبه به بازار جهانی وارد شده است که در مجموع 99 درصد مساحت زیر کشت اين نوع محصولات در جهان است و تقریبا 100 درصد اين محصولات دستکاری شده ژنتیک دا
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب